Attitude

24 คำคม สร้างแรงบันดาลใจจาก Steve Jobs

24 คำคม สร้างแรงบันดาลใจจาก Steve Jobs

สตีฟ จ็อบ เป็นนักธุรกิจและผู้ก่อตั้งบริษัท Apple Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีผลงานที่สร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์มากมาย นอกจากนี้เขายังเป็นผู้นำในวงการเทคโนโลยีที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนๆหนึ่งทั่วโลก ด้วยการพูดคำพูดที่มีน้ำหนักและมีความหมายเช่นเดียวกับผลงานของเขา

สตีฟ จ็อบได้เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและวงการธุรกิจอย่างไม่น้อย ด้วยนักพูดและสติ๊กเกอร์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ สตีฟ จ็อบเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คนต่างๆเริ่มสนใจในวงการเทคโนโลยีและการรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ


Add Friend : วิถีเถ้าแก่
.

คำพูดของสตีฟ จ็อบได้รับการยกย่องว่าเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักและมีความหมายที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจและเทคโนโลยี นอกจากนี้คำพูดของสตีฟ จ็อบยังเป็นที่นำมาใช้ในการสอนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจและนักเรียนทั่วโลก

และนี่คือ 24 คำคม สร้างแรงบันดาลใจ จาก Steve Jobs

1

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” – นวัตกรรมเป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างผู้นำและผู้ตาม

2

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” – งานของคุณจะดำรงอยู่ในช่วงชีวิตของคุณ และวิธีเดียวที่จะพอใจได้อย่างแท้จริง คือทำงานที่คุณเชื่อว่าเป็นงานที่ยอดเยี่ยม และวิธีเดียวที่จะทำงานที่ยอดเยี่ยมคือรักสิ่งที่คุณทำ

3

“I want to put a ding in the universe.” – ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงโลก

4

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” – การออกแบบไม่ได้เพียงแค่มีลักษณะและรูปลักษณ์เท่านั้น การออกแบบคือวิธีการทำงาน

5

“Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.” – บางครั้งเมื่อคุณกำลังจะสร้างนวัตกรรม คุณอาจทำผิดพลาดได้ ดีที่สุดคือต้องยอมรับข้อผิดพลาดทันทีและพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ ของคุณอย่างต่อเนื่องต่อไป

6

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.” – วิธีเดียวที่จะทำงานที่ยอดเยี่ยมคือรักสิ่งที่คุณทำ ถ้าคุณยังไม่พบมัน ก็คงต้องมองต่อไป ไม่ตกลงกับสิ่งที่เธอเจอ อย่างเดียวกับเรื่องทั้งหมดในหัวใจ คุณจะรู้เมื่อคุณพบมัน

7

“I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.” – ฉันคิดว่าถ้าคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมันออกมาดีมาก คุณควรไปทำสิ่งอื่นที่ดีมากขึ้น ไม่ควรหมกมุ่งไปเรื่อยๆ แค่คิดหาว่าความต่อไปคืออะไร

8

“I’m as proud of many of the things we haven’t done as the things we have done. Innovation is saying no to a thousand things.” – ฉันภูมิใจกับสิ่งหลายๆอย่างที่เราไม่ได้ทำเท่ากับสิ่งที่เราได้ทำ นวัตกรรมก็คือการปฏิเสธสิ่งที่หนึ่งพันเรื่อง

9

“It’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it.” – ไม่ใช่เกี่ยวกับเงิน เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่คุณมี เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการนำพาและว่าคุณเข้าใจมันแค่ไหน

10

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” – นวัตกรรมทำให้แยกแยะระหว่างผู้นำและผู้ติดตาม

11

“You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something – your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.” – คุณไม่สามารถเชื่อมต่อจุดด้วยการมองไปข้างหน้าได้ คุณสามารถเชื่อมต่อจุดได้เพียงแค่มองไปข้างหลัง ดังนั้นคุณต้องเชื่อในว่าจุดนั้นจะเชื่อมต่อกันในอนาคตของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม คุณต้องเชื่อในสิ่งที่สำคัญ นั่นคือสัญชาตญาณ ชะตากรรม ชีวิต คาร์มา หรืออะไรก็ตาม การใช้วิธีนี้ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวัง และมันมีผลต่อสิ่งต่างๆในชีวิตของฉัน

12

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” – การออกแบบไม่ใช่แค่สิ่งที่ดูเหมือนและรู้สึกเหมือนกัน การออกแบบเป็นวิธีที่มันทำงาน

13

“Innovation is the ability to see change as an opportunity – not a threat.” – นวัตกรรมคือความสามารถในการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส – ไม่ใช่เป็นความเสียหาย

14

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.” “งานของคุณจะเต็มไปด้วยชีวิตและเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตของคุณ เพียงวิธีเดียวที่จะพอใจแท้จริงคือทำสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นงานที่ยอดเยี่ยม และวิธีเดียวที่จะทำงานที่ยอดเยี่ยมคือรักสิ่งที่คุณทำ หากคุณยังไม่พบมัน ก็ยังคงมองหาต่อไป อย่าหยุดหา อย่าเคลื่อนย้าย ด้วยเรื่องทั้งหมดในหัวใจ คุณจะรู้เมื่อคุณพบมัน”

15

“I want to put a ding in the universe.” – ฉันอยากให้มีเสียงดังในจักรวาล

16

“I think the things you regret most in life are the things you didn’t do.” – ฉันคิดว่าสิ่งที่คุณเสียใจมากที่สุดในชีวิตคือสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ

17

“My job is not to be easy on people. My job is to make them better.” – งานของฉันไม่ใช่การทำให้คนง่าย งานของฉันคือการทำให้พวกเขาดีขึ้น

18

“If you want to live your life in a creative way, as an artist, you have to not look back too much. You have to be willing to take whatever you’ve done and whoever you were and throw them away.” – หากคุณต้องการมีชีวิตที่สร้างสรรค์ ในฐานะศิลปิน คุณต้องไม่มองหลังไปมากเกินไป คุณต้องเตรียมตัวที่จะรับสิ่งที่คุณเคยทำและผู้ที่คุณเคยเป็น และทิ้งพวกเขาไป

19

“I’m convinced that about half of what separates successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance.” – ฉันเชื่อว่าประมาณครึ่งหนึ่งของสิ่งที่แยกแยะระหว่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จคือความขยันอดทน

20

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.” – การออกแบบไม่ใช่แค่มีดูดีและรู้สึกดีเท่านั้น การออกแบบคือวิธีการทำงานของมัน

21

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” – นวัตกรรมแยกแยะระหว่างผู้นำและผู้ตาม

22

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” – งานของคุณจะเต็มไปด้วยชีวิตและเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตของคุณ เพียงวิธีเดียวที่จะพอใจแท้จริงคือทำสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นงานที่ยอดเยี่ยม และวิธีเดียวที่จะทำงานที่ยอดเยี่ยมคือรักสิ่งที่คุณทำ

23

“Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me. Going to bed at night saying we’ve done something wonderful, that’s what matters to me.” – การเป็นคนรวยที่สุดในสุสานไม่มีความสำคัญกับฉัน การนอนกลับบ้านตอนกลางคืนและพูดว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีเยี่ยมได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญกับฉัน

24

“It’s not about money. It’s about the people you have, how you’re led, and how much you get it.” – มันไม่เกี่ยวกับเงิน มันเกี่ยวกับคนที่คุณมี ว่าคุณนำพวกเขาไปได้อย่างไร และคุณเข้าใจมันเพียงใด

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง

Facebook Comments

วิถีเถ้าแก่

พื้นที่แห่งการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการไทยและผู้ที่สนใจทุกๆ ท่าน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและสร้างธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!