Digital TechVDO Production

5 ขั้นตอนเบื้องต้น ที่คุณต้องรู้ กับการเขียน Script VDO

5 ขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณต้องรู้กับการเขียน Script VDO

หากจะหาคำจำกัดความที่ตรงตัวกับคำว่า Script ในความหมายเชิงโฆษณาก็ต้องใช้คำว่า “บท” ขั้นตอนการเขียน Script หรือเขียนบทนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานก่อนการผลิตโฆษณา (Pre-Production) หลังจากกำหนดเป้าหมายงบประมาณ และคิด Theme และวาง Plot เรื่องของชิ้นงานโฆษณาเรียบร้อยแล้ว คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเขียนบท ซึ่งจะลงในรายละเอียดมากขึ้น

ก่อนเขียน Script โฆษณา ผู้เขียนบทจะต้องทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการในเชิงลึก หากข้อมูลไม่เพียงพอต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทำการสรุป และเลือกประเด็นที่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเขียนบทโฆษณาได้ จากนั้นจึงค่อยกำหนดแนวทางการเขียน Script ต่อไป


Add Friend : วิถีเถ้าแก่
.

  5 ขั้นตอนเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน Script ที่ควรรู้ มีดังนี้ค่ะ

  1. เกริ่นนำเพื่อเข้าสู่เนื้อเรื่อง ในช่วงต้นของ Script คนเขียนบทควรเขียนเกริ่นนำลักษณะให้ความรู้กว้าง ๆ ก่อนเจาะเข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ ควรเป็นข้อความที่กระตุ้นความสนใจของผู้ชมให้ชมโฆษณาต่อได้
  2. ขยายความ หากต้องการเขียนบทเพื่อขยายความการเกริ่นนำให้ชัดเจน โดยเฉพาะบางประเด็นที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ชมรับรู้มากขึ้น เพื่อความเข้าใจที่ต่อเนื่อง ก็สามารถเขียนบทเพื่อขยายความในย่อหน้าถัดมาของ Script ได้
  3. เข้าสู่เนื้อเรื่อง เมื่อเกริ่นนำและขยายความเป็นการแนะนำและเรียกความสนใจจากผู้ชมได้แล้ว คราวนี้ก็เข้าสู่ส่วนของเนื้อหาหลัก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบทบรรยายหรือบทพูดก็ต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารเช่น ชื่อสินค้า แบรนด์สินค้า สรรพคุณ หรือสถานที่จำหน่าย
  4. จุด Climax ความสำคัญของการเขียนบทหรือเนื้อเรื่อง ก็คือการหาจุดไคลแมกซ์ ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ชิ้นงานโฆษณานั้นมีจุดเด่นเพิ่มขึ้นมา ส่วนใหญ่จุดไคลแมกซ์นี้จะอยู่ช่วงท้าย และเป็นจุกหักมุมที่ผู้ชมนึกไม่ถึง ซึ่งทำให้ชิ้นงานโฆษณานั้นสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจเป็นการเน้นย้ำให้ผู้ชมจดจำด้วยการใช้สโลแกนสินค้า
  5. บทสรุป เป็นบทสั้น ๆ ช่วงท้ายเพื่อสรุปรวบเนื้อหาทั้งหมดให้ผู้ชมเข้าใจอีกครั้ง

สำหรับการเขียนบทเพื่อใช้ในงานถ่ายทำวีดีโอโฆษณานั้นมีความท้าทายกว่าการเขียนบทอื่น ๆ เช่น บทพูดในละคร หรือบทที่ใช้ในรายการสารคดี เนื่องจากเวลาในการโฆษณานั้นสั้นและจำกัดมาก แค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น ดังนั้นคนเขียน Script มีเป้าหมายเรื่องเวลาที่จำกัดเป็นที่ตั้ง บทเกริ่นนำ เนื้อเรื่อง จุดไคลแมกซ์ และบทสรุป ทุกส่วนต้องรวบรัด บางครั้งใช้แค่วลีสั้น ๆ หรือประโยคเดียว ต้องสามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการให้ผู้ชมรับรู้ได้ในขณะที่รายละเอียดในเรื่องอื่น เช่น อารมณ์และการเคลื่อนไหวของคนแสดง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว คนเขียนบทต้องบรรยายให้เห็นภาพชัดเจนว่าต้องการให้โฆษณาชิ้นนั้นออกมาในรูปแบบไหน เพื่อคนทำ Storyboard และคนทำงานในขั้นตอนต่อไปจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้น

Facebook Comments

Pop Digital Marketing

เป้าหมายในการทำธุรกิจของผม คือการช่วยให้ผู้ประกอบการและ SME ไทย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!