Marketing

ทำความรู้จักกับ Digital Marketing

ทำความรู้จักกับ Digital Marketing

มีหลังไมค์ติดต่อมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการตลาด หลายต่อหลายท่าน คำถามยอดฮิตอย่างหนึ่งก็คือ Digital Marketing คืออะไรกันแน่ เกี่ยวข้องยังไงกับการตลาดออนไลน์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับ


Add Friend : วิถีเถ้าแก่
.

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

คือสิ่งที่มีความจำเป็นมาก สำหรับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน สำหรับการค้าขายและบริการสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยแพลตฟอร์ม และการใช้งานอุปกรณ์หรือ Device ในรูปแบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ ช่วยในการนำเสนอข้อมูลแบรนด์หรือสินค้าและบริการก่อนผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 

หมายถึงการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อติดต่อกับผู้บริโภค โดยนำหลักการตลาดเดิมในอดีตมาประยุกต์ใช้ บริษัทที่ทำการตลาดดิจิทัล ซึ่งจะมีกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทำให้ทราบข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถนำเสนอการขายสินค้าต่างๆ ให้กับผู้บริโภคได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้การขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ทําอะไรบ้าง

งานของนักการตลาดออนไลน์ ที่ใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับลูกค้า จะต้องคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 5 อย่างต่อไปนี้

1. การเชื่อมต่อ (Connections) เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการสื่อสารจากหน้าร้าน หรือ (Offline Marketing) มาใช้ช่องทางดิจิทัลแทน (Digital Media) เช่น การไลฟ์สด (Live) ขายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าเป็นต้น

2. การปฏิสัมพันธ์ (Conversations) สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือวิจัยแบบกลุ่ม (Focus Group) ขนาดใหญ่เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค

3. การร่วมกันสร้าง (Co-Creation) แบ่งปันข้อมูลแนวคิดการทำการตลาดจากช่องทางต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงาน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เพื่อปรับปรุงเทคนิคการตลาดออนไลน์ให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค

4. ทำระบบซื้อขายออนไลน์ (E-Commerces) สร้างระบบตะกร้าสินค้าออนไลน์ หรือการสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์ หรือวางสินค้าบนเว็บไซต์ที่รองรับการซื้อขายออนไลน์ผ่านช่องทางนั้น เช่น Amazon, Ebay, Lazada, Shopee เป็นต้น

5. สร้างชุมชน (Community) เชื่อมโยงแบรนด์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook และ Social Media อื่นๆ

ช่องทางทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

เมื่อการตลาดออนไลน์ หรือ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing) เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกแก่องค์กรต่างๆ มากขึ้น แต่ก็ต้องเลือกช่องทางให้ถูก ปัจจุบันมี 6 ช่องทางที่ใช้ทำการตลาดออนไลน์แก่แบรนด์ได้ ดังนี้

1. เว็บไซต์ (Website)
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
3. บล็อก (Blog)
4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service)
5. โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search)
6. วิดีโอออนไลน์ (Online VDO)

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการทำตลาดออนไลน์ ขึ้นอยู่กับการจัดการข้อมูลและการวางแผนเป็นหลัก ซึ่งการเลือกช่องทางทำการตลาดนั้นควรติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างความหลากหลายในช่องทางประชาสัมพันธ์ รวมถึงตรวจสอบภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภค

สิ่งที่น่าสนใจในกลุ่มผู้บริโภค เมื่อวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมพบว่าผู้บริโภคมี 5 กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่

1. ผู้ริเริ่ม (Initiator) ผู้ที่มีความต้องการริเริ่มซื้อ และนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว
2. ผู้มีอิทธิพล (Influencer) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ
3. ผู้ตัดสินใจ (Decision) บุคคลที่เป็นผู้จัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่
4. ผู้ซื้อ (Buyer) บุคคลผู้ซื้อสินค้าอย่างแท้จริง
5. ผู้ใช้ (User) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เชื่อมโยงกับการใช้ข้อมูลมาจัดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

และนี่คือเรื่องราวโดยรวมของ Digital Marketing ที่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลนี้ ไม่รู้จัก ก็คงจะไม่ได้

แหล่งที่มาข้อมูล : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสยาม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Facebook Comments

Pop Digital Marketing

เป้าหมายในการทำธุรกิจของผม คือการช่วยให้ผู้ประกอบการและ SME ไทย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!