Marketing

5 หัวข้อสำคัญ ที่จำเป็นต้องมี ใน VDO แนะนำธุรกิจ SME

หัวข้อสำคัญ ที่จำเป็นต้องมีใน VDO แนะนำธุรกิจ SME

การทำ VDO แนะนำบริษัทนั้นเป็นวิธีในการสื่อสารแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปได้รับรู้อย่างง่ายและรวดเร็วมากที่สุด ด้วยภาพที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาสามารถดึงดูดความสนใจให้กับผู้รับสารได้ดีแล้ว ยิ่งมีเสียงประกอบที่เหมาะสม รวมทั้งคำบรรยายอย่างชัดเจนก็จะสามารถสร้างการจดจำที่ดี เป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ได้แล้ว


Add Friend : วิถีเถ้าแก่
.

แต่เนื่องจากชีวิตในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนเป็นจำนวนมาก VDO ที่จะใช้แนะนำธุรกิจนั้นควรมีเนื้อหาสั้น กระชับ แต่อย่างไรก็ตามมีหัวข้อที่จำเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลให้ลูกค้าและผู้รับชมดังต่อไปนี้

1 ชื่อหรือแบรนด์ของสินค้า 

VDO แนะนำธุรกิจที่ดีควรมีการแจ้งชื่อสินค้าหรือแบรนด์ของสินค้าให้ผู้รับชมทราบอย่างชัดเจน การแสดงแบรนด์สินค้าควรอยู่ในตำแหน่งเด่นและดึงดูดสายตา ยิ่งมีการย้ำมากกว่า 1 ครั้งเพื่อสร้างความจดจำให้กับผู้รับชมก็จะยิ่งทำให้ VDO แนะนำธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

2 ความน่าเชื่อถือของบริษัท 

สิ่งสำคัญอีกประการควรแสดงไว้ใน VDO แนะนำธุรกิจก็คือการแสดงความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าหรือผู้รับชม VDO เกิดความเชื่อมั่นในสินค้า บริการหรือองค์กรของ SME ซึ่งวิธีในการแสดงความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลงานในอดีตที่ผ่านมา หรือแสดงเอกสารรับรองระบบคุณภาพ หรือเอกสารรับรองความสอดคล้องตามกฎหมายหรือหน่วยงานราชการกำหนด เป็นต้น

3 การนำเสนอศักยภาพในการทำงาน 

หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทราบถึงรูปแบบของสินค้าและบริการของธุรกิจ SME ให้ครบถ้วนอาทิเช่น ชนิด ประเภท รูปแบบ การบรรจุสินค้า หรือความรวดเร็วในการให้บริการ เป็นต้น นับว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กว้างไกลและครอบคลุมมากขึ้น

4 ช่องทางในการติดต่อ 

ในปัจจุบันการสร้างเครือข่าย รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงธุรกิจนับว่ามีความจำเป็น สำคัญมาก ใน VDO แนะนำบริษัทจึงควรระบุช่องทางต่าง ๆ สำหรับติดต่อให้ครบถ้วน ทั้งเว็บไซต์บริษัท การติดต่อทั้งโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์หรือโซเซียลต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้กว้างไกลต่อไป

5 การใส่สโลแกนที่จำง่าย 

เพื่อสร้างความจดจำเข้าถึงผู้รับชม ควรมีการตั้งสโลแกนของบริษัทหรือสินค้าขึ้น โดยสโลแกนที่ดีควรสั้น กระชับ แต่สื่อให้เห็นภาพลักษณ์ขององค์กรหรือสินค้าได้อย่างชัดเจน อาจใส่ในช่วงต้น ช่วงกลาง และช่วงท้ายของ VDO เพื่อสร้างโอกาสในการจดจำ

การทำ VDO เพื่อแนะนำธุรกิจนอกจากจะต้องคำนึงถึงรูปแบบที่น่าสนใจเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ รวมไปถึงความยาวของ VDO ที่ต้องการแล้ว ยังควรพิจารณาถึงหัวข้อที่จำเป็นต่อการสื่อสารให้ผู้รับชมทราบ เพื่อเพิ่มความจดจำที่ดี สร้างความน่าสนใจและแสดงถึงจุดขายที่ชัดเจนขององค์กรนั่นเอง

Facebook Comments

Pop Digital Marketing

เป้าหมายในการทำธุรกิจของผม คือการช่วยให้ผู้ประกอบการและ SME ไทย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!