Marketing

7 สิ่งสำคัญของการตลาดออนไลน์ ที่ทำให้ธุรกิจขายดีในยุคดิจิทัล

7 สิ่งสำคัญของการตลาดออนไลน์ ที่ทำให้ธุรกิจขายดีในยุคดิจิทัล

โซเชียลมีเดียถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้งานง่ายกลายเป็นช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ เพราะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจำนวนกว้างขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอหรือ Virtual Reality เพิ่มความสะดวกในการนำเสนอสินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านการตลาด Online ส่งผลให้หลายธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายตลาดให้กว้างขึ้น

องค์ประกอบสำคัญของการตลาดออนไลน์ให้ธุรกิจขายดีมีอยู่ 7 ข้อด้วยกัน ดังต่อไปนี้


Add Friend : วิถีเถ้าแก่
.

1 กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใดก็ตาม ต้องตั้งโจทย์และตอบคำถามให้ได้ว่า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักคือใคร ก่อนเดินหน้ากำหนดกลยุทธ์การตลาดว่าจะใช้สื่ออย่างไรเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นแม้จะจับลูกค้าหลายกลุ่มก็ไม่เกิดความสับสน สามารถปรับเทคนิคการใช้สื่อทำตลาดให้ถูกทางและเจาะลึกให้ถูกใจลูกค้าแต่ละกลุ่มมากที่สุด หากคุณต้องการรักษาลูกค้ารายสำคัญที่สุดและลดต้นทุนทางการตลาดไปพร้อมกัน แนะนำให้เลือกลูกค้าดีที่สุด 2 กลุ่มและลูกค้ารอง 2 กลุ่มเดินแผนกลยุทธ์การตลาดตามความถนัดเพื่อความได้เปรียบ

2 กำหนดวัตถุประสงค์การใช้สื่อการตลาดออนไลน์

การใช้สื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายทั้งบทความ รูปภาพ วิดีโอ และสื่อVirtual Reality ต้องเลือกให้สัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการขายที่ดีกว่าคู่แข่งควรกำหนดวัตถุประสงค์การตลาดที่ชัดเจนก่อนเลือกเครื่องมือสื่อสารอย่างเหมาะสมการตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายว่าจะให้ถึงเท่าไรเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวก ช่วยให้สนุกกับการขายผ่านช่องทางใหม่ ๆ ขณะเดียวกันควรกำหนดระยะเวลาบรรลุเป้าหมาย เช่น เดือนหน้าหรือภายในสิ้นปี จะเพิ่มความชัดเจนมากขึ้นและมีกำลังใจทำตามแผนต่อไปโดยไม่ท้อใจเสียก่อน

3 ระบุลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้าสำคัญ

การวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้าแบบเจาะจง เช่น อายุอาชีพรายได้ความสนใจ เพื่อให้ใช้สื่อการตลาดเข้าถึงลูกค้าอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดกรณีของลูกค้าวัยทำงานมีความพึงพอใจสินค้าและบริการต่างจากลูกค้าสูงวัย คิดหาวิธีนำเสนอข้อมูลว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความประทับใจ ออกแบบเว็บไซต์อย่างไร ตลอดจนวิเคราะห์ช่วงเวลาใดที่ลูกค้านิยมใช้โซเชียลมีเดียมากที่สุด

4 รู้จักและเข้าใจคู่แข่งขัน

เมื่อพูดถึงการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเป็นประจำถือว่าสำคัญเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือได้ถูกต้องเริ่มด้วยการเฝ้าติดตามคู่แข่งสำคัญอย่างน้อย 3-5 ราย ดูจำนวนแฟนคลับหรือผู้ติดตามการโพสต์ ตรวจสอบความถี่และช่วงเวลาของการโพสต์ อ่านเนื้อหาและอารมณ์ขันที่สอดแทรก ตลอดจนวิธีการตอบสนองต่อลูกค้า เมื่อเห็นภาพรวมทั้งหมด สามารถเปรียบเทียบตนเองกับคู่แข่งเพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่มีคุณค่าและแตกต่างอย่างเหนือชั้น

5 เลือกช่องทางสื่อการตลาดที่เหมาะสม

ธุรกิจจำนวนมากสร้างบัญชีในทุกเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยไม่ค้นคว้าว่าช่องทางใดให้ผลตอบแทนสูงสุด อาจเสียเวลามากและเปลืองแรงโดยไม่จำเป็น ควรเลือกเครือข่ายสังคมหลักและรองที่เฉพาะเจาะจงลงไป ไม่ใช่ในทุกที่ โดยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าพิจารณาเลือกเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมมีพลังเข้าถึงและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เช่น ใช้เวลาออนไลน์ 40% ใน Facebook และ 20% ใน Twitter

6 เนื้อหาและโซเชียลมีเดียต้องสัมพันธ์กัน

ถ้าไม่มีเนื้อหาที่ดี การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ไม่มีความหมายเนื้อหาที่ควรโพสต์ในเครือข่ายสังคมแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ได้แก่ ข้อความรูปภาพวิดีโอ ลิงก์นอกจากนั้นควรเลือกบริบทในแง่มุมที่เหมาะสม เช่น อารมณ์ขัน จริงจังให้ความรู้ มีรายละเอียดมากพิจารณาให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวตลอดจนความถี่ในการโพสต์ต้องไม่รบกวนผู้ติดตามด้วย

7 กำหนดงบประมาณโฆษณา

ธุรกิจจำนวนมากตั้งงบประมาณไว้ก่อนแล้วเลือกกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับงบประมาณ แต่การเกิดใหม่ของโซเชียลมีเดียเข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีการทำตลาด โดยเลือกสื่อที่มีความสำคัญและสร้างแรงจูงใจได้มากอย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และไลน์ ก่อนตัดสินใจว่าจะต้องใช้งบประมาณในการโฆษณาผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เท่าไร จัดสรรให้เหมาะสมกับกลยุทธ์นั้นเพื่อให้เกิดผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้า

และนี่คือ 7 สิ่งสำคัญ ที่เจ้าของกิจการที่ต้องการลุยตลาดออนไลน์จะพลาดไม่ได้

Facebook Comments

Pop Digital Marketing

เป้าหมายในการทำธุรกิจของผม คือการช่วยให้ผู้ประกอบการและ SME ไทย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!