การตลาดแบบบอกต่อ

  • Marketing

    Referral Marketing หรือการตลาดแบบบอกต่อคืออะไร?

    การตลาดแบบบอกต่อคืออะไร? การตลาดแบบบอกต่อ หรือ Referral Marketing หมายถึงการใช้ผู้บริโภครายอื่นๆ ในการแนะนำสินค้าหรือบริการของเราให้กับคนอื่นๆ หรือว่าที่ลูกค้าคนอื่นๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมกันมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะว่าการตลาดแบบนี้มีข้อดีหลายอย่างที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขายและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความไว้วางใจให้กับสินค้าหรือบริการของเราต่อว่าที่ลูกค้าของเราได้ไม่ยาก…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!