Billboard

  • Marketing

    7 ไอเดียออกแบบ Billboard ให้โดดเด่นจนใครก็ต้องมอง

    7 ไอเดียออกแบบ billboard ให้โดดเด่นจนใครก็ต้องมอง หนึ่งในสื่อโฆษณาที่เราเห็นกันอยู่บ่อย ๆ เป็นประจำจนชินตา ก็คือป้ายโฆษณา หรือ billboard นั่นเอง ป้ายโฆษณาเป็นสื่อโฆษณาภายนอกอาคารที่เข้าถึงผู้คนได้คราวละมาก ๆ ข้อดีของการใช้ป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์เป็นสื่อเพื่อโปรโมทธุรกิจก็คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง ทุกเพศ…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!