Offline

 • Marketing

  9 วิธี เลือกสื่อ Offline ให้เหมาะกับธุรกิจ

  9 วิธี เลือกสื่อ Offline ให้เหมาะกับธุรกิจ การเลือกสื่อการตลาดออฟไลน์ให้เหมาะกับธุรกิจถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายทางการตลาดประสบความสำเร็จได้หรือไม่ และยังช่วยงบประมาณการตลาดของธุรกิจถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุดด้วย วันนี้ เรามี 9 วิธีในการเลือกสื่อเพื่อทำการตลาดออฟไลน์ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณมาแนะนำค่ะ…

  Read More »
 • Marketing

  10 ข้อดี ของการใช้สื่อการตลาดออนไลน์ เจาะเทรนด์ผู้บริโภค

  10 ข้อดี ของการใช้สื่อการตลาดออนไลน์ เจาะเทรนด์ผู้บริโภค การใช้สื่อการตลาดออนไลน์เข้าเจาะเทรนด์ผู้บริโภคมีข้อดีในเรื่องประหยัดเงินทุน เวลา และแรงงาน ลองนึกถึงการโฆษณาบนเฟซบุ๊กโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สร้างโอกาสให้ธุรกิจ…

  Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!